Belonen en Straffen

Hoe leert een hond?

Honden vertonen verschillende soorten gedragingen.
Een eerste soort gedrag is aangeboren gedrag of instinctgedrag. Een hond doet instinctief een aantal dingen. Het blaffen van honden is bijvoorbeeld aangeboren. Het temperament van een hond, d.w.z. hoe hij reageert op dingen die er gebeuren in zijn omgeving (eerder onverschillig, rustig, zenuwachtig, vlug geïrriteerd, klaar om te reageren, enz..), krijgt hij mee van zijn ouders en voorouders. Zo is het gedrag van een Dobermann bijvoorbeeld heel anders dan het gedrag van een labrador.

Een tweede soort gedrag is geconditioneerd of geleerd gedrag. Hierbij leert de hond van soortgenoten of leert hij uit zijn omgeving of is het gedrag geschoold onder invloed van mensen. Als een hond ondervindt dat het gedrag dat hij vertoont een prettige uitkomst heeft, dan zal hij geneigd zijn dat gedrag opnieuw te vertonen. Een hond die bijvoorbeeld ondervonden heeft dat hij binnen gelaten wordt als hij aan de deur krabt, zal dit in de toekomst nog meer doen. Wanneer een hond ondervonden heeft dat zijn gedrag tot onaangename gevolgen leidt dan zal hij proberen dit gedrag in de toekomst te vermijden. Bijvoorbeeld: Een hond die aan een tafellaken trekt en daardoor een bord op zijn hoofd krijgt zal de volgende keer wel twee keer nadenken...

Hondenbaasjes kunnen door training het gedrag van hun hond op twee manieren beïnvloeden. Ze kunnen het gewenste gedrag belonen of ze kunnen het ongewenste gedrag bestraffen. Wanneer je je hond gaat belonen na een bepaald gedrag, vergroot de kans dat dit gedrag zich opnieuw voor doet.  Wanneer je zijn gedrag bestraft dan zal dat gedrag verminderen, of misschien zelfs stoppen. 

Bij hondentraining is de timing van de beloning of straf zeer belangrijk. Als de beloning of straf niet tijdens (of binnen de seconde na) het gedrag volgt, zal de hond zijn beloning of straf meestal niet meer met dat gedrag associëren. Een hond straffen omdat hij bijvoorbeeld zijn behoeftes in huis gedaan heeft is dus totaal zinloos, het vergroot enkel het wantrouwen en angst voor de baas.

Beloningsgerichte aanpak

Telkens wanneer je hond iets goed doet geeft je je hond een beloning. Het grote voordeel van deze aanpak is dat je je niet hoeft kwaad te maken en je hond niet hoeft te straffen. Op die manier is het niet alleen plezierig voor je hond, maar ook voor jou. Met deze aanpak zal jullie band, vertrouwen en respect vergroten. Doordat de aanpak stressvrij en duidelijk is snapt je hond direct wat je van hem verwacht en zal hij sneller leren.

Straf en correcties

Nog meer als bij beloning is de timing hier zeer belangrijk, ook de hardheid en de duur moet heel precies afgemeten zijn en je moet veel consequenter reageren dan bij beloning. Te zacht corrigeren heeft geen of een averechts effect. Te hard en vooral te lang kan het vertrouwen van de hond in zijn baas beschadigen wat nog erger is. In bepaalde gevallen koppelt de hond zijn straf aan de baas waardoor hij enkel nog “ondeugend” zal zijn als de baas niet in de buurt in. Sommige honden worden door correctietraining weerbarstig en zelfs agressief omdat ze de onfaire behandeling niet begrijpen of tolereren. Veel mensen voelen zich niet goed bij een methode waarbij men eerst de hond in de fout laat gaan om nadien verbaal en fysiek de hond aan te pakken in een poging hem te onderdrukken. Buiten het feit dat niet iedereen in staat is zijn hond verbaal en fysiek te onderdrukken hoopt men dat de hond na de vele correcties enkel nog het gewenste gedrag gaat vertonen.
Gezien de vele nadelen, bijwerkingen en valkuilen zijn straf en correctie, hulpmiddelen waarvan het gebruik tot een absoluut minimum beperkt moet worden. 

Sta er even bij stil dat er onnoemelijk veel manieren zijn om iets fout te doen maar dat er meestal maar één manier is om iets juist te doen. Vandaar dat beloning veel lonender is dan straf.

Negeren?

Theoretisch dooft gedrag dat geen positief gevolg oplevert uit. Vandaar dat men dikwijls het advies krijgt om ongewenst gedrag te negeren, waarbij het dan vanzelf wel zal stoppen. In bepaalde gevallen is dit onmogelijk: je hond is bezig je nieuwe leren salon aan flarden aan het scheuren of tegen je been aan het plassen. In andere gevallen is het nutteloos omdat het meeste gedrag zelfbelonend is. Waarom doet een hond iets? meestal omdat hij het leuk vind!
Hondengedrag.be is van oordeel dat je gedragsproblemen niet oplost door te negeren. Wij beschikken over hondvriendelijke methodes die het ongewenste gedrag stoppen!